Olika låneformer, en forskning utav kännetecken

SMS-lån är en låneformen, som funnits mycket längre utomlands, blev snabbt populär, särskilt bland yngre människor. Precis som när det kommer till den snabba utvecklingen utav språket bland den yngre generationen, utvecklas även sms-lånen i rask takt. Men vi tar det från början med lite historik.

Historik

Begreppet SMS-lån myntades i början av 2000-talet som beteckning på ett relativt litet lån på kort tid som man kunde söka via ett SMS från sin telefon. Lånebeloppen var i början oftast runt 1 000 – 4 000 kronor, och återbetalningstiden ofta bara en månad. Under de första åren gjordes utbetalningen mycket snabbt, ofta fick man pengarna på kontot inom någon timme.

Hög ränta – eller?

Om en person lånar 1 000 kronor på ett år och efter detta år betalar tillbaka 1 100 kronor så har ju räntan på lånet varit 10 %. Det uppfattar de flesta kanske som en fullt rimlig ränta. Om man sedan tänker sig ett lån på 1 000 kronor på 30 dagar som också det återbetalas med 1 100 kronor så är det kanske lätt att även i detta fall se räntan som rimlig. Nu skulle man förstås kunna tänka sig att långivaren redan samma dag som lånet återbetalades skulle kunna låna ut dessa 1 000 kronor till nästa kund.

Då skulle ränteinkomsterna för långivaren bli drygt 1 200 kronor, vilken de flesta nog skulle uppfatta som mycket högt. Att SMS-lånen ändå accepteras trots höga räntor beror sannolikt på att de flesta uppfattar kostnaden utöver amortering, i exemplet 100 kronor, som någon slags avgift som täcker långivarens arbete med utlåningen.

Kännetecken

Det som kännetecknar ett SMS-lån är inte längre namnet. De flesta aktörer har bytt namn på sina lån till andra namn såsom snabbkredit, blancolån, personlån och så vidare, www.lånforum.se är en bra källa om man vill hålla sig uppdaterad inom ämnet.

Bortsett från detta finns det några saker som kännetecknar denna typ av lån;

  • Hög ränta – SMS-lån har hög nominell ränta, nästan alltid i klassen 100 % eller högre. Det är förvisso sant att på ett kort lån, så som 1–2 månader blir summan i kronor inte så förfärande hög, men räntenivån är fortfarande mycket hög.
  • Avgifter tillkommer – Väldigt många av de som ger SMS-lån flaggar för ”låg ränta”, men tar ut avgifter för att lägga upp lånet, avgifter för att skicka ut avier med mera. Om man slår ihop ränta och avgifter får man något som kallas effektiv ränta, och den kan lätt springa upp i höga summor.
  • Kort lånetid – De ursprungliga SMS-lånen var oftast på en eller kanske två månader, och de flesta snabblån har fortfarande korta lånetider. Dock finns många aktörer som erbjuder lån på ett eller flera år.